Kokoeko-seminaari 2023

Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela, Suomi

  Kokoeko-seminaarit keräävät yhteen jäte- ja kierrätysalan osaajia liittyen ajankohtaisiin jätehuoltoalan teemoihin. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä alan toimijoiden tietoisuutta jätehuolto- ja kierrätysalan ajankohtaisista muutoksista ja niiden mukanaan tuomista haasteista sekä uusista toimintamalleista edistäen kestävän kehityksen ja kiertotalouden toteutumista käytäntöön. Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat mm. jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivat yritykset, kunnat, viranomaiset, elinkeinoelämä sekä opetus- ja tutkimusorganisaatiot. […]

KiertoKasvu-hankkeen Benchmarking matka Joensuuhun 14.9.

Joensuu Joensuu, Suomi

Tervetuloa mukaan KiertoKasvu-hankkeen järjestämälle Benchmarking matkalle Joensuuhun 14.9.2023!   Matkalla tutustumme aamupäivällä GreenPark Joensuu -yrityspuistoon, joka on suunniteltu erityisesti metalli- puu- ja cleantech yritysten tarpeisiin. Nimensä mukaisesti GreenParkissa hyödynnetään vihreää energiaa – aurinkoenergiaa ja maalämpöä. Uudet tehokkaat energiaratkaisut, rakennusten modulaarisuus ja yritystoiminnan joustavuus ovat GreenParkissa tätä päivää. Yritysalueen tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä. Alueen ehdoton vetonaula […]

KiertoKasvu -hankkeen Aamukahvit #3

Microsoft Teams

Tervetuloa KiertoKasvu-hankkeen aamukahveille #3   Tämän kerran teemana keskitymme toimintamallin ympärille, jossa tavoitteena on hyödyntää sivu-, purku- ja hukkavirtoja, rikastushiekkaa sekä tuhkaa. Toimintamallin tavoitteena on rakennusten purkukustannusten pienentäminen, kierrätysmateriaalien tarjonnan ja tarpeen kohtaaminen nykyistä sujuvammin ja neitseellisen materiaalin käytön vähentäminen.   Aamukahvien esitykset aloitetaan syksyllä 2022 voimaan astuneella asetuksella (466/2022) betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista. […]

KiertoKasvu -hankkeen Aamukahvit #4

Microsoft Teams

Tervetuloa Kiertokasvu -hankkeen aamukahveille! Tämänkertaiset aamukahvit käsittelevät puupohjaisten sivu- ja hukkavirtojen hyödyntämistä ja kiertotaloutta. Ensimmäisenä esityksenä Savopak Oy:n tuotesuunnittelija Samu Parviainen kertoo yrityksen toiminnasta ja tuotannossa syntyvien puupohjaisten hukka- ja sivuvirtojen hyödyntämisestä. Savopak Oy on kansainvälisesti luotettavana kuljetus- ja varastointipakkausten valmistajana. Yritys valmistaa vanerisia ja puisia kuljetuslaatikoita teollisuuden erilaisiin tarpeisiin. Tämän jälkeen Suomen Kuitulevy Oy:n […]

Kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa -työpaja

Kuopion Klubi Kuninkaankatu 10, Kuopio, Suomi

Tervetuloa KiertoKasvu-hankkeen järjestämään Kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa -työpajaan 26.10.2023!   Työpajan keskeisenä tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä kiertotalouden liiketoimintamalleista.   Kiertotalous käsitteenä voidaan kokea haastavana täysin sisäistää, koska kiertotalous ei ole pelkästään yksi yhtenäinen malli, vaan se tarjoaa erilaisia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia yrityksille hyödyntää resursseja tehokkaasti, vähentää jätettä ja luoda kestävää taloudellista arvoa.   Työpajassa pääset konkreettisesti […]

KiertoKasvu -hankkeen Aamukahvit #5

Microsoft Teams

Tervetuloa KiertoKasvu -hankkeen aamukahveille! Tämän kerran teemana meillä on materiaalitori ja sen tuomat mahdollisuudet kiertotalouden vauhdittamisessa. Käymme teille läpi aamukahvilla: - Miten materiaalitori edistää jätteiden, sivuvirtojen ja ylijäämämateriaalien sekä uudelleen käytettävien osien hyötykäyttöä tarjoamalla kohtaamispaikan, jossa materiaalien tarjoajat ja tarvitsijat voivat löytää toisensa. - Miten voit materiaalitorilla etsiä ja/tai tarjota näihin materiaaleihin liittyviä palveluja, kuten […]

Yritysvastuullisuuskoulutus 15.11.

Hotelli Golden Dome Kirkkopuistonkatu 28, Iisalmi, Suomi

  Tervetuloa KiertoKasvu-hankkeen järjestämään Yritysvastuullisuuskoulutukseen 15.11.2023!   Yritysvastuullisuus on tänä päivänä olennainen osa jokaisen yrityksen toimintaa. Koulutuksessamme pääset tutustumaan ja oppimaan tarkemmin seuraavista aiheista:   Hankintaketjujen vastuullisuus ESG raportointi ja CSRD EU-Taksonomia GRI ja ESRS   Koulutus järjestetään Iisalmessa, Hotelli Golden Domessa, osoitteessa Kirkkopuistonkatu 28. Tilaisuus alkaa aamiaisen merkeissä klo 8.00 ja päättyy loppusanoihin noin […]

VIHREÄ SIIRTYMÄ – mahdollisuudet pk-yrityksille

Palvelualan Opisto Kuopio Asemakatu 4, Kuopio, Suomi

Tervetuloa mukaan KiertoKasvu-hankkeen järjestämään VIHREÄ SIIRTYMÄ – mahdollisuudet pk-yrityksille -koulutukseen 25.1.2024 klo 9-12!   Koulutuksen aiheina ovat:   Toimialojen vähähiiliset tiekartat Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen perusteet: tausta, tarkoitus, tavoitteet Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen hyöty yksittäisille yrityksille Ensimmäiset askeleet yrityksen omassa ilmasto- ja ympäristötyössä Kilpailukykyä ja kansainvälistä menestystä ilmastovastuusta   Lupakäsittelyjen etusijamenettely ja DNSH Suomen ilmastotavoitteet ja vihreä siirtymä Vihreän siirtymän […]

KiertoKasvu-hankkeen Benchmarking matka Ouluun

Oulu , Suomi

Tervetuloa mukaan KiertoKasvu-hankkeen järjestämälle Benchmarking matkalle Ouluun 26.-27.2.2024!   Matkalla tutustumme monipuolisesti Oulun alueen kiertotaloustoimintaan mm. yritysvierailujen sekä korkeakoulujen laboratoriovierailujen merkeissä.   Vierailtavina kohteina ovat mm.:   Kiertokaari - https://kiertokaari.fi/   SFTec Oy - https://sftec.fi/   Sapotech Oy - https://www.sapotech.fi/   Carbon Balance Finland Oy - https://www.carbonbalance.fi/   OAMK:n Hybridienergialaboratorio - https://oamk.fi/koulutus/hybridilaboratorio/   Oulun yliopiston metalli/FMT-laboratorio […]

Sivuvirtojen toimintamalli -yritystyöpaja vol. 2

Luoto Kuopio Makasiininkatu 5, Kuopio, Suomi

Tervetuloa mukaan KiertoKasvu-hankkeen järjestämään Sivuvirtojen toimintamalli -yritystyöpajaan!   Tämänkertainen yritystyöpaja on toinen osa hankkeessa järjestettäviä työpajoja, joiden tavoitteena on edistää toimintamallia sivuvirtojen hyödyntämiselle. Ensimmäinen yritystyöpaja järjestettiin viime vuoden elokuussa, jossa toimintamallia alettiin rakentamaan, tämänkertainen tapahtuma on jatkoa edelliselle. KiertoKasvu-hankkeessa rakennetaan toimintamallia sivu-, purku- ja hukkavirtojen sekä rikastushiekan ja betonimurskeen hyödyntämiselle infrarakentamisessa sekä ennakoitavuutta ja kaupunkisuunnittelun […]