Materiaalit

Artikkelit & blogit

Aamukahvien tallenteet

Aamukahvit #1

Aamukahveilla #1 esiteltiin hanketta ja keskusteltiin tulevista aamukahveista.

Aamukahvit #2

Aamukahveilla #2 aiheena oli puutuoteteollisuuden kiertotalous. Puhujina Parmaco Oy:n Jaakko Vihola ja Motiva Oy:n Ilkka Hippinen.

Aamukahvit #3

Aamukahveilla #3 keskityimme toimintamallin ympärille, jossa tavoitteena on hyödyntää sivu-, purku- ja hukkavirtoja, rikastushiekkaa sekä tuhkaa. Puhujina Jätekukko Oy:n Valtteri Kinnunen ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen Päivi Karhunen.

Aamukahvit #4

Aamukahveilla #4 aiheena oli puupohjaisten sivu- ja hukkavirtojen hyödyntäminen ja kiertotalous. Puhujina Savopak Oy:n Samu Parviainen ja Suomen Kuitulevy Oy:n Miikka Hokkanen.

Aamukahvit #5

Aamukahveilla #5 aiheena oli Materiaalitori. Aamukahveilla käytiin läpi mm. miten materiaalitori edistää jätteiden, sivuvirtojen ja ylijäämämateriaalien sekä uudelleen käytettävien osien hyötykäyttöä tarjoamalla kohtaamispaikan, jossa materiaalien tarjoajat ja tarvitsijat voivat löytää toisensa. Puhujana KiertoKasvu-hankkeen tutkimusinsinööri Maari Haikonen.

Hankkeen esitysmateriaalit

Ympäristövastuullisuus

koulutusmateriaalit

Sivuvirtojen toimintamalli -materiaalit

Hyödyllisiä linkkejä

Löydä meidät somesta