Pilotointipalvelut

"Sivuvirtojen toimintamallin avulla pienennetään rakennusten purkukustannuksia ja kehitetään materaalivirtojen ennustettavuutta"
Taru Rahkonen
TKI-asiantuntija

Pilotointipalvelut

Tuomme sivuvirtojen tuottajat ja materiaalin hyödyntäjät saman pöydän ääreen. Käynnissä on kaksi pilottia. Ota yhteyttä, jos haluat liittyä mukaan!

Pilotti 1 – Sivuvirtojen toimintamallin rakentaminen; Rakennus ja kaivosteollisuuden sivu- ja hukkavirtojen hyödyntäminen sekä kiertotalouden toteuttaminen

Mitä?

Pilotissa rakennetaan toimintamallia sivu-, purku- ja hukkavirtojen, rikastushiekan ja tuhkan hyödyntämiselle infrarakentamisessa sekä edistetään ennakoitavuutta ja kaupunkisuunnittelun sujuvuutta. Kaupunkisuunnittelu mahdollistaa sivuvirtojen hyödyntämisen. Selvityksen kohteena ovat logistiikka, mahdollinen läjitys, ympäristöluvan tarve, EEJ (Ei enää jätettä) -mahdollisuudet sekä uusiomateriaalin mahdolliset riski- ja vaaratekijät.

Kenelle?

Kierrätysmateriaalien tuottajat ja hyödyntäjät sekä infran suunnittelijat Pohjois-Savossa

Miksi?

Avoimen, sujuvan yhteistyön lisääminen toimijoiden välillä on tärkeää. Tavoitteena on neitseellisen materiaalin käytön vähentäminen, rakennusten purkukustannusten pienentäminen kehittämällä materiaalivirtojen ennustettavuutta sekä esisopimusten laatiminen toimittajien ja käyttäjien välille. Tuloksena kierrätysmateriaalien tarjonta ja tarve kohtaavat nykyistä sujuvammin

Pilotti 2 – Puutuoteteollisuuden sivuvirrat ja kiertotalous

Mitä?

Selvitämme Pohjois-Savon puutuotealan yritysten sivu- ja hukkavirtoja sekä niiden hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on koota toimijoita yhteen ja pohtia uusia kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksia.

Kenelle?

Puutuotealan yrityksille sekä puupohjaisia materiaaleja hyödyntäville yrityksille

Miksi?

Sivuvirtojen hyödyntäminen materiaalina voi tarjota uusia liiketoiminnan ja yhteistyön mahdollisuuksia yrityksille.

Ota yhteyttä!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen tai yhteyshenkilöidemme kautta, niin asiantuntijamme kertovat sinulle lisää käynnissä olevista piloteista!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi

Yhteyshenkilöt

Löydä meidät somesta