Palvelut

Tarjoamme KiertoKasvu-hankkeessa palveluita yrityskohtaisesti kiertotalouteen ja ympäristövastuullisuuteen liittyen. Katso palvelumme alta ja ota yhteyttä. Löydetään yhdessä yrityksesi tarpeisiin sopivat ratkaisut!

Hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskenta

 

Hiilijalanjälkilaskennassa lasketaan tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttama ilmastokuorma sen elinkaaren aikana. Hiilikädenjälkilaskennalla arvioidaan positiiviset ympäristövaikutukset.

Lue lisää:

Materiaalikatselmukset

 

Materiaalikatselmoinnin avulla pystytään havainnoimaan, yhdistämään ja mallintamaan materiaalivirtojen suorat ja välilliset kustannukset (materiaali-, energia-, työ- ja jätekustannukset).

Lue lisää:

Laboratoriopalvelut

 

Tarjoamme tuotekehitys- ja testauspalveluita alihyödynnetyille sivuvirroille Savonia-ammattikorkeakoulun Bio- ja kiertotalouden tutkimusalan laboratoriossa Kuopion Savilahdessa.

Lue lisää:

Ympäristövastuullisuus koulutukset ja -työpajat

 

Järjestämme koulutuksia ympäristövastuullisuuden eri teemoista, kuten yritysvastuullisuus, vihreä siirtymä, elinkaariajattelu ja kiertotalous.

Lue lisää:

Kiertotalousliiketoiminnan neuvonta ja valmennus

 

Tarjoamme maksutonta opastusta ja neuvontaa kiertotaloudesta, kiertotalouden mukaisesta liiketoiminnasta ja liiketoimintamalleista, vihreästä siirtymästä ja hiilineutraalisuudesta tapahtumina ja yrityskohtaisena neuvontana.

Lue lisää:

Benchmarking-matkat

 

Järjestämme benchmarking-matkoja kiertotalouden yrityskeskittymiin kotimaassa ja ulkomailla ensisijaisesti pohjoissavolaisille yrityksille ja organisaatioille. Matkoilla on mahdollista saada ideoita ja löytää inspiraation lähteitä, tutustua hyviin toimintatapoihin ja luoda uusia yhteyksiä.

Lue lisää:

Pilotointipalvelut

 

Tuomme sivuvirtojen tuottajat ja materiaalin hyödyntäjät saman pöydän ääreen. Käynnissä on kaksi pilottia; Pilotti 1 – Sivuvirtojen toimintamallin rakentaminen; Rakennus ja kaivosteollisuuden sivu- ja hukkavirtojen hyödyntäminen + Pilotti 2 – Puutuoteteollisuuden sivuvirrat ja kiertotalous

Lue lisää:

Jotain muuta?

 

Onko mielessäsi jotain muuta palvelua tai keinoa, jolla voimme tukea yritystänne kiertotalousliiketoiminnassa tai ympäristövastuullisuudessa? Ota yhteyttä, niin löydetään yrityksenne tarpeisiin sopivat palvelut. Palveluja kiertotalouteen on saatavilla koko Pohjois-Savon alueella.

Ota yhteyttä:

Löydä meidät somesta