KiertoKasvun Aamukahveilla numero 3 keskityimme toimintamallin ympärille, jossa tavoitteena on hyödyntää sivu-, purku- ja hukkavirtoja, rikastushiekkaa sekä tuhkaa. Toimintamallin tavoitteena on rakennusten purkukustannusten pienentäminen, kierrätysmateriaalien tarjonnan ja tarpeen kohtaaminen nykyistä sujuvammin ja neitseellisen materiaalin käytön vähentäminen.

Aamukahvien esitykset aloitti Valtteri Kinnunen Jätekukolta kertomalla syksyllä 2022 voimaan astuneesta asetuksesta (466/2022) betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista. Sen mukaan toimiessa betonimurske ei ole enää jätettä.

Tämän jälkeen esityksen MARA-asetuksesta piti Pohjois-Savon Ely-keskukselta Ylitarkastaja Päivi Karhunen.

Tallenteen Aamukahveista löydät alapuolelta. Halutessasi saat tekstitykset päälle oikeasta alareunasta löytyvästä valikosta.

Tiedot tulevista Aamukahveista ja muista tapahtumista löydät tapahtumakalenteristamme.