Kuva: ANDRITZ Oy


Materiaalikatselmus on suunnitelmallinen keino tarkastella tuotannon materiaaleihin kohdistuvia panostuksia. Tuotantoprosessin eri vaiheissa materiaaleihin kumuloituu kustannuksia energiankäytön, työ- ja käyttökustannusten kautta.

ANDRITZ Warkaus Works Oy on lähtenyt selvittämään materiaalitehokkuutta tuotannossa olevan projektinsa kautta. Uuden konepajan suunnittelussa tuotantoprosessien sujuvuus on pyritty huomioimaan kattavasti. Materiaalikatselmoinnissa tarkastellaan tuotantoa hieman erilaisesta näkökulmasta totuttuun nähden ja tuodaan uudenlainen näkemys materiaalien tehokkaaseen käyttöön.

– Haluamme kehittää materiaalitehokkuutta konepajallamme. Materiaalikatselmus tarjoaa tarvitsemaamme faktatietoa toiminnastamme ja hukkakustannuksista materiaalivirtauksen osalta, QHSE-päällikkö Tiina Kauppinen toteaa.

Materiaalikatselmointi on käytännön työkalu yrityksen materiaalivirtoihin liittyvien tehostamiskohteiden löytämiseen. Materiaalikatselmoinnin perusajatuksena on tuoda näkyväksi materiaaleihin sitoutuneet energia-, työ-, materiaalihukka- ja jätekustannukset prosessien eri vaiheessa.

KiertoKasvu-hankkeessa toteutetaan Motivan mallin mukaisia materiaalikatselmuksia Keski-Savon alueella. Motivan mallin mukaisissa katselmuksissa laskentatapana käytetään materiaalivirtojen kustannusanalyysiä (MFCA= Material Flow Cost Accounting). MFCA: n kustannusanalyysissä kaikki materiaalivirroista ja energian käytöstä syntyvät ja niihin liittyvät kustannukset (suorat ja välilliset kustannukset) lasketaan, jonka jälkeen ne kohdennetaan materiaalivirtoihin massaperusteisesti.

Materiaalivirtojen kustannusanalyysi auttaa yritystä tunnistamaan tuotannon eri vaiheissa syntyvän jätteen ja materiaalihukan todellisen kustannuksen, kun jätteeseen ja materiaalihukkaan kohdennetaan siihen mennessä muodostuneet työ-, energia- ja käyttökustannukset. Jätteen sekä tuotannossa syntyvän materiaalihukan hinta on tällöin huomattavasti suurempi kuin jätteen hävittämisestä syntyvä kustannus.

– Materiaalikatselmuksen avulla uskon, että löydämme materiaalia säästäviä ja jätettä vähentäviä kehityskohteita ja pystymme luomaan mittarin materiaalitehokkuuden seurantaan, Kauppinen jatkaa.

Materiaalikatselmointityöhön kuuluu myös kehityskohteiden ideointi ja näihin liittyvien toimenpiteiden pohdinta. Tarkoituksena on löytää ratkaisuehdotuksia materiaalitehokkuuden parantamiseen ja mahdollisia kustannussäästöjä.

Materiaalikatselmus on osa ANDRITZ Warkaus Works Oy:n ympäristövastuullisuustyötä. Ympäristövastuullisuus on tärkeä osa yritysvastuullisuutta, jonka raportointivelvollisuus laajenee ensi vuonna EU:n kestävyysraportointidirektiivin myötä.Lisätietoja


Laura Leppänen
Projektipäällikkö KiertoKasvu-hanke, Keski-Savon toteutus
Navitas Kehitys Oy
puh. 044 712 0862
laura.leppanen@navitas.fi

ANDRITZ Warkaus Works Oy
Tiina Kauppinen
QHSE-päällikkö
puh. 040 860 6655
tiina.kauppinen@andritz.com
Artikkeli on julkaistu myös Navitas Yrityspalvelujen uutisissa 13.12.2023: https://navitas.fi/ajankohtaista/366