Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon-hankkeen (KiertoKasvu Pohjois-Savo)

tarkoituksena on vastata Suomen valtion sekä Pohjois-Savon maakunnan
hiilineutraalius 2035 tavoitteeseen.

Hanke tukee Pohjois-Savon pk-yrityksiä
kohti vihreää siirtymää auttamalla yrityksiä tunnistamaan oman toiminnan
ympäristövaikutukset, sekä löytämään keinoja ympäristövaikutusten
pienentämiseen ja hiilijalanjäljen vähentämiseen.

Hankkeessa lisätään maakunnan
toimijoiden ja pk-yritysten kiertotalousosaamista, sekä tuetaan yrityksiä
siirtymässä kohti kiertotalousliiketoimintaa.

Hankkeen toteuttajina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Navitas Kehitys Oy, sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (YSAO).