Kiertotalous tarjoaa moninaisten liiketoimintamalliensa kautta yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kiertotalouden tarjotessa erilaisia lähestymistapoja kestävään liiketoimintaan, haasteena saattaa usein olla omaan liiketoimintaan sopivien mallien löytäminen. Yhtenä apukeinoina voi toimia tutustuminen yritysten jo olemassa oleviin toimintamalleihin ja ratkaisuihin. Tarjoamme KiertoKasvu-hankkeessa yrityksille kiertotalousteemaisia benchmarking-matkoja, joilla tutustumme Suomessa eri alueiden kiertotaloustoimintaan. Matkoilla tutustutaan uusinta teknologiaa kehittäviin yrityksiin ja korkeakouluihin.

KiertoKasvu-hanke teki helmikuun lopussa benchmarking-matkan Oulun seudulle. Matkanjohtajana oli Laura Leppänen, joka toimii KiertoKasvu-hankkeen Navitas Kehityksen toteutuksen projektipäällikkönä, sekä paikallisoppaina Sanna Tyni Oulun ammattikorkeakoulusta ja Aila Ryhänen Business Oulusta.

Kuva 1. Matkalle osallistui yrityksiä monilta eri toimialoilta.


Biokaasusta ja kiuaskivistä on moneksi

Ensimmäisenä vierailukohteena oli Kiertokaari Oy:n Ruskon jätekeskus Oulussa. Kiertokaari on kahdeksan kunnan omistama ja yhdeksän kunnan alueella toimiva jätehuoltoyhtiö. Jätekeskuksen toimintoja esitteli erityisasiantuntija Mari Juntunen.

Biokaasun hyödyntäminen on aloitettu Ruskossa jo vuonna 1997. Jätekeskuksen biokaasuaseman ”ekosysteemissä” tuotetaan biokaasua omiin ja muiden tarpeisiin. Asemalla voi tankata henkilöautoja, ja hidastankkauspisteellä tankataan Oulun seudun julkisen liikenteen busseja. Kiertokaarella on myös neljä omaa kaasuautoa, jotka niin ikään hyödyntävät itse tuotettua biokaasua. Biokaasua hyödynnetään ajoneuvojen lisäksi kahdessa suurpesulassa pesukoneiden veden lämmittämiseen. Ruskon jätekeskuksella tuotetaan omavaraisesti kaikki sähkö sekä lämpö biokaasun ja aurinkopaneelien yhdistelmällä. Mikroturbiinilaitoksella syntynyttä lämpöä hyödynnetään lisäksi kiinteistöjen lämmitykseen.

Ruskon jätekeskuksella on hiottu ja monivaiheinen jätteiden lajittelu. Kun asiakas saapuu jätekeskukselle, ensin kuormasta lajitellaan asiantuntijan avulla pois kaikki uusiokäyttöön kelpaava. Materiaalit sijoitetaan sen jälkeen joko talteenottopisteelle maksutta otettavaksi tai Kiertokaaren omiin myymälöihin, Likkeen tai Mini-Likkeen, joista jälkimmäinen sijaitsee jätekeskuksella. Tuotteiden ja materiaalien uusiokäyttö otetaan siis huomioon heti alkumetreillä. Talteenoton jälkeen asiakas voi lajitella maksuttomat kotitalousjätteet kuormasta Oivapisteellä ja vasta tämän jälkeen siirtyä punnituksen kautta lajitteluareena Larelle toimittamaan maksulliset jätteet. Kaikissa jätekeskuksissa on oma toimintalogiikkansa, joten olikin mielenkiintoista nähdä, millaisia ratkaisuja Oulun seudulla on tehty!

Suuren kysynnän vuoksi Kiertokaari aloitti myös kiuaskivien maksuttoman erilliskeräyksen vuonna 2022. Kiuaskiviä hyödynnetään lajitteluasemalla esimerkiksi jätekeskuksen aita- ja seinäke-elementtien rakentamiseen kivihäkkimenetelmällä. Vaihtoehtoisesti niitä voidaan käyttää kenttärakenteiden kuivauskerroksissa korvaamaan neitseellistä kiviainesta.

Sarjayrittäjältä innovatiivisia kiertotalousratkaisuja

Iltapäivän tutustumiskohteena olivat sarjayrittäjäksikin kutsutun keksijän Juha Roinisen yritykset SFtec, Sapotech, Carbon Balance ja Luxmet.

SFTec tuottaa innovatiivisia kuivausteknologioita, Carbon Balance on kehittänyt siirrettävän pyrolyysilaitteiston, millä tuotetaan biohiiltä semi-jatkuvatoimisesti esikuivatuista massoista. Sapotech ja Luxmet keskittyvät teollisuuden mittalaitteisiin. Oli innostavaa kuulla, miten uusia yrityksiä luodaan innovaatioiden pohjalta, ja miten niitä kehitetään eteenpäin.

Vierailulla kiinnosti erityisesti pyrolyysiteknologiat, sillä esittely antoi hyvää vertailukohtaa viime vuoden lopulla päättyneeseen Savonian bio- ja kiertotalouden tutkimusalan Biochar Pilot Reactor -hankekokonaisuuteen. Hankkeen tavoitteena oli ottaa käyttöön ja optimoida jatkuvatoimiseen pyrolyysiin perustuvan biomassareaktorin toiminta.

Hybridienergialaboratorio tarjoaa laadukkaan oppimisympäristön

Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella sijaitseva hybridienergialaboratorio on rakennettu niin, että opiskelijat voivat tuottaa energiaa, suunnitella automaatiota sekä monitoroida ja säädellä energian käyttöä sekä kulutusta. Laboratoriota esittelivät kehittämispäälliköt Jyri-Jussi Torvinen ja Rauno Toppila. Laboratorioon on rakennettu sähkö- ja kaukolämpöverkkoja, joita voidaan hyödyntää opetus- ja tutkimuskäytössä. Laboratoriossa on myös kotitalousmittakaavan laitteita, joiden energiankulutukseen opiskelijat pääsevät tutustumaan käytännössä. Hybridienergialaboratoriossa voidaan kehittää uusia keinoja energian säästöön, käytön optimointiin sekä varastointiin, mikä on tänä päivänä erityisen tärkeää.

Kuva 2. OAMK:n hybridienergialaboratorio tarjoaa laadukkaan oppimisympäristön.


OAMK:n vierailun lomassa pidettiin lyhyt keskusteluhetki osallistujien ja paikallisoppaiden kesken. Mielenkiintoista keskustelua käytiin sääntelystä, rajoituksista, innovaatioista, koulutuksen tarpeista ja työelämän luonteesta. OAMK:n esittelyn yhteydessä kuultiin myös hyvä esimerkki paikallisten yritysten ja korkeakoulujen välisestä yhteystyöstä, kun Keko Geopolymeerit Oy:n Jouni Rissanen kertoi lyhyesti yrityksen toiminnasta. Yritys toimii tiiviissä kehitys- ja tutkimusyhteistyössä ammattikorkeakoulun lisäksi myös Oulun yliopiston kanssa. Yritys on hyödyntänyt menestyksekkäästi mm. terästeollisuudessa muodostuvia sivuvirtoja betoninkaltaisten tuotteiden side- ja täyteaineina.

Greentech-ratkaisuja Tupoksella

Matkan viimeiset vierailukohteet olivat Volter Oy ja Owatec Group Oy, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä, samassa kiinteistössä Tupoksella.

Volter Oy tarjoaa tuotteistamis- ja valmistuspalveluita greentech-yrityksille. Noin puolet Volterin liiketoiminnasta on räätälöityä ideoiden toteuttamista eli suunnittelua ja laitteiden valmistamista. Omana tuotteenaan Volterilla on Walter-voimalaitos, joka tuottaa kaasuttamalla puuhakkeesta lämpöä ja sähköä. Walter sopii vaikkapa maatiloille oman energian ja sähkön tuotantoon. Tarvittaessa laitteita voidaan liittää yhteen useampia, riippuen halutusta energian tarpeesta. Walterin lisäksi Volter valmistaa räätälöityjä kuivausjärjestelmiä erilaisille materiaaleille.

Owatec Oy kehittää ratkaisuja teollisuuden jätevesien puhdistamiseen ja sivuvirtojen talteenottoon. Owatecin ratkaisut rakennetaan merikontteihin, ja ne ovat helposti siirrettävissä ja moduuleittain räätälöitävissä. Esittelykierros vei laitoksen valmistushalliin ja näkemään kokoamisvaiheessa olevia laitteistoja.

Kuva 3. Volter Oy:n Walter-laitteisto.


Kokonaisuutena benchmarking-matka oli ajatuksia herättävä ja antoisa. Mukaan tarttui paljon oppia sekä hyviä kiertotalousideoita eteenpäin pohdittavaksi. Suuret kiitokset paikallisoppaillemme, vierailukohteille, matkanjohtajalle ja tietenkin matkakumppaneille!

Järjestetämme hankkeessa vastaavanlaisia matkoja myös tulevaisuudessa. Tulevat benchmarking-matkat sekä muut tapahtumat löydät täältä.

Kirjoittajat

Maari Haikonen, tutkimusinsinööri, maari.haikonen@savonia.fi

Taru Rahkonen, TKI-asiantuntija, taru.rahkonen@savonia.fi

Miika Virtanen, projektiasiantuntija, miika.virtanen@savonia.fi

Mari Haikonen, TKI-asiantuntija, mari.haikonen@savonia.fi