Kuva: Riikinneva

Keski-Savon Jätehuolto on saanut Riikinnevan kiertotalousalueelle rakennettavalle bio- ja kiertotalousterminaalille yli 1,1 miljoonan euron EU:n JTF-rahoituksen. KiertoKasvu-hanke on ollut mukana JTF-hakemuksen laadinnassa.

Riikinnevan bio- ja kiertotalousterminaaliin saadulla rahoituksella rakennetaan biopolttoaineille kahden hehtaarin asfalttikenttä sekä halli. Lisäksi samalla uusitaan jätelaitoksen vaaka. Uusi vaaka mahdollistaa sen, että kokonaisia rekkoja perävaunuineen voidaan mitata.

Uudella kentällä käsitellään kyllästettyä puuta sekä muita biopolttoaineita, eli tässä tapauksessa muuta jätepuuta. Kyllästettyä puuta tulee Riikinnevalle kaikkialta Suomesta useita tuhansia tonneja joka vuosi. Riikinnevan jätteenpolttolaitos on toinen Suomen kahdesta jätteenpolttolaitoksesta, jossa voidaan polttaa kyllästettyä puuta.

Riikinvoiman käyttöön alueelle rakennettavassa hallissa varastoidaan polttoainetta kosteudelta suojassa. Kosteudelta suojaaminen on tärkeää, jotta voimalaitos saa parempilaatuista polttoainetta kattilaan.

Kentällä varastoidaan myös muuta yksityisiltä kuntalaisilta sekä jäteyhtiöiltä tulevaa puuhaketta kymmeniä tuhansia tonneja joka vuosi. Uuden kentän myötä myös metsähakkeen varastointi tulee olemaan mahdollista alueella. Kentältä vuokrataan varastoalueita myös ulkopuolisille. Tavoitteena on saada kenttä käyttöön jo tämän vuoden aikana.