Robottilajittelua ja pitkän linjan kiertotaloustuotteita – tutustumismatka pk-seudun kiertotaloustoimintaan

Kiertotaloudessa on pitkälti kyse yhteistyöstä, pitkäjänteisyydestä, uskalluksesta ja avoimuudesta muutokselle. Tutustuimme kesäkuun alussa toteutetulla KiertoKasvu-hankkeen benchmarking-matkalla kesäisen pääkaupunkiseudun kiertotalouskohteisiin ja kiertotalouden verkostotyöhön Kuljetusringin, Ruduksen, Uudenmaan kiertotalouslaakson, Helsingin kiertotalousklusterin ja Fazerin […]

KiertoKasvu yritysvierailulla Genelec:lla 17.4.2024

Yritysvierailulla Genelec:lla 17.4.2024 tutustuttiin Genelecin tuotteisiin, tuotantoon sekä erityisesti yrityksen vastuullisuuteen ja kiertotalouden periaatteisiin. Vierailulla keskusteltiin mm. tuotesuunnittelusta elinkaariajattelun näkökulmasta ja jätteiden lajittelusta. Esimerkiksi jätejakeiden lajittelu on helppoa, kun on […]

Elinkaariajattelu pk-yritysten arjessa

Järjestimme KiertoKasvu-hankkeessa Elinkaariajattelu pk-yritysten arjessa -koulutukseen Varkaudessa 24.4.2024. Koulutuksessa käsiteltyina aiheina olivat: Kriittiset materiaalit: Aleksi Salo, GTKMateriaalitehokkuus: Kimmo Heponiemi, MotivaElinkaarianalyysi: Sanni Mallat, Sitowise Koulutuksen esitysmateriaalit löydät alapuolelta.

Oulun alueen kiertotaloustoiminnasta oppia Pohjois-Savoon

Kiertotalous tarjoaa moninaisten liiketoimintamalliensa kautta yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kiertotalouden tarjotessa erilaisia lähestymistapoja kestävään liiketoimintaan, haasteena saattaa usein olla omaan liiketoimintaan sopivien mallien löytäminen. Yhtenä apukeinoina voi toimia tutustuminen yritysten jo […]

Kaivosteollisuuden sivuvirroista maanparannusaineita maatalouden tarpeisiin

KiertoKasvu-hanke tukee vihreää siirtymää ja hiilineutraalin kiertotalouden toteutumista Pohjois-Savossa. Samalla parannetaan maakunnan yritysten kilpailukykyä ja tuodaan nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön kilpailuetua kiertotalousliiketoiminnan kasvattamisessa. Vihreä siirtymä tuo yrityksille haasteita, vaatimuksia ja mahdollisuuksia. […]

Riikinnevan bio- ja kiertotalousterminaalille yli miljoonan euron tuki

Keski-Savon Jätehuolto on saanut Riikinnevan kiertotalousalueelle rakennettavalle bio- ja kiertotalousterminaalille yli 1,1 miljoonan euron EU:n JTF-rahoituksen. KiertoKasvu-hanke on ollut mukana JTF-hakemuksen laadinnassa. Riikinnevan bio- ja kiertotalousterminaaliin saadulla rahoituksella rakennetaan biopolttoaineille […]

Vihreän siirtymän mahdollisuudet pk-yrityksille

Järjestimme KiertoKasvu-hankkeessa Vihreä siirtymä – mahdollisuudet pk-yrityksille -koulutukseen Kuopiossa 25.1.2024. Kouluttajina toimivat Kari & Pantsar Co.:n Mari Pantsar ja Amanda Pasanen. Koulutuksessa käsiteltyina aiheina olivat Vihreä siirtymä ja DNSH-periaate, Energiasiirtymä […]

Materiaalitehokkuutta etsimässä

Materiaalikatselmus on suunnitelmallinen keino tarkastella tuotannon materiaaleihin kohdistuvia panostuksia. Tuotantoprosessin eri vaiheissa materiaaleihin kumuloituu kustannuksia energiankäytön, työ- ja käyttökustannusten kautta. ANDRITZ Warkaus Works Oy on lähtenyt selvittämään materiaalitehokkuutta tuotannossa olevan […]