Oulun alueen kiertotaloustoiminnasta oppia Pohjois-Savoon

Kiertotalous tarjoaa moninaisten liiketoimintamalliensa kautta yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kiertotalouden tarjotessa erilaisia lähestymistapoja kestävään liiketoimintaan, haasteena saattaa usein olla omaan liiketoimintaan sopivien mallien löytäminen. Yhtenä apukeinoina voi toimia tutustuminen yritysten jo […]

Kaivosteollisuuden sivuvirroista maanparannusaineita maatalouden tarpeisiin

KiertoKasvu-hanke tukee vihreää siirtymää ja hiilineutraalin kiertotalouden toteutumista Pohjois-Savossa. Samalla parannetaan maakunnan yritysten kilpailukykyä ja tuodaan nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön kilpailuetua kiertotalousliiketoiminnan kasvattamisessa. Vihreä siirtymä tuo yrityksille haasteita, vaatimuksia ja mahdollisuuksia. […]

Riikinnevan bio- ja kiertotalousterminaalille yli miljoonan euron tuki

Keski-Savon Jätehuolto on saanut Riikinnevan kiertotalousalueelle rakennettavalle bio- ja kiertotalousterminaalille yli 1,1 miljoonan euron EU:n JTF-rahoituksen. KiertoKasvu-hanke on ollut mukana JTF-hakemuksen laadinnassa. Riikinnevan bio- ja kiertotalousterminaaliin saadulla rahoituksella rakennetaan biopolttoaineille […]

Vihreän siirtymän mahdollisuudet pk-yrityksille

Järjestimme KiertoKasvu-hankkeessa Vihreä siirtymä – mahdollisuudet pk-yrityksille -koulutukseen Kuopiossa 25.1.2024. Kouluttajina toimivat Kari & Pantsar Co.:n Mari Pantsar ja Amanda Pasanen. Koulutuksessa käsiteltyina aiheina olivat Vihreä siirtymä ja DNSH-periaate, Energiasiirtymä […]

Materiaalitehokkuutta etsimässä

Materiaalikatselmus on suunnitelmallinen keino tarkastella tuotannon materiaaleihin kohdistuvia panostuksia. Tuotantoprosessin eri vaiheissa materiaaleihin kumuloituu kustannuksia energiankäytön, työ- ja käyttökustannusten kautta. ANDRITZ Warkaus Works Oy on lähtenyt selvittämään materiaalitehokkuutta tuotannossa olevan […]

KiertoKasvu esillä Keski-Savon Teknologia -liitteessä

Warkauden Lehden ja Pieksämäen Lehden yhteinen Keski-Savon Teknologia -liite on julkaistu. KiertoKasvu on hankkeena mukana liitteen sivulla 14. Sivun jutussa kerrotaan hankkeessa toteuttamastamme hiilijalanjälkilaskennasta Savopak Oy:lle. Jutun pääset lukemaan tästä […]

KiertoKasvun Aamukahvit #5

KiertoKasvun Aamukahveilla numero 5 aiheena oli Materiaalitori. Materiaalitorin esittelijänä toimii KiertoKasvu-hankkeen tutkimusinsinööri Maari Haikonen. Aamukahveilla käytiin läpi mm: – Miten materiaalitori edistää jätteiden, sivuvirtojen ja ylijäämämateriaalien sekä uudelleen käytettävien osien […]

KiertoKasvu -hanke tutustumassa Joensuun bio- ja kiertotaloustoimintaan

KiertoKasvu -hankkeen Benchmarking matka Joensuuhun toteutettiin 14.9.2023. Matkaan lähdimme kahdella kuljetuksella – toinen bussi keräsi matkalaiset Ylä-Savosta ja Kuopiosta, toinen kuljetus lähti liikkeelle Varkaudesta. Saavuimme Joensuuhun aamupäivällä, jossa meidät vastaanotti […]

Savopak tunnistaa ympäristövaikutuksensa hiilijalanjälkilaskennalla

Hiilijalanjälkilaskenta avaa toiminnan ympäristövaikutuksia. Savopak Oy havahtui ympäristövastuullisuuteen asiakkaiden alkaessa kysellä tuotteiden hiilijalanjäljen perään. Asiakkaiden ja kuluttajien tietous ympäristövastuullisuudesta on kasvamassa. Tuotteiden hiilijalanjälkitietoa tai ympäristöselostetta etsitään ja tuotteiden ympäristövastuullisuutta vertaillaan. […]