KiertoKasvun Aamukahvit #5

KiertoKasvun Aamukahveilla numero 5 aiheena oli Materiaalitori. Materiaalitorin esittelijänä toimii KiertoKasvu-hankkeen tutkimusinsinööri Maari Haikonen. Aamukahveilla käytiin läpi mm: – Miten materiaalitori edistää jätteiden, sivuvirtojen ja ylijäämämateriaalien sekä uudelleen käytettävien osien […]

KiertoKasvu -hanke tutustumassa Joensuun bio- ja kiertotaloustoimintaan

KiertoKasvu -hankkeen Benchmarking matka Joensuuhun toteutettiin 14.9.2023. Matkaan lähdimme kahdella kuljetuksella – toinen bussi keräsi matkalaiset Ylä-Savosta ja Kuopiosta, toinen kuljetus lähti liikkeelle Varkaudesta. Saavuimme Joensuuhun aamupäivällä, jossa meidät vastaanotti […]

Savopak tunnistaa ympäristövaikutuksensa hiilijalanjälkilaskennalla

Hiilijalanjälkilaskenta avaa toiminnan ympäristövaikutuksia. Savopak Oy havahtui ympäristövastuullisuuteen asiakkaiden alkaessa kysellä tuotteiden hiilijalanjäljen perään. Asiakkaiden ja kuluttajien tietous ympäristövastuullisuudesta on kasvamassa. Tuotteiden hiilijalanjälkitietoa tai ympäristöselostetta etsitään ja tuotteiden ympäristövastuullisuutta vertaillaan. […]

KiertoKasvun Aamukahvit #4

KiertoKasvun Aamukahveilla numero 4 keskityimme puupohjaisten sivu- ja hukkavirtojen hyödyntämiseen ja kiertotalouteen. Ensimmäisenä esityksenä Savopak Oy:n tuotesuunnittelija Samu Parviainen kertoi yrityksen toiminnasta ja tuotannossa syntyvien puupohjaisten hukka- ja sivuvirtojen hyödyntämisestä. […]

KiertoKasvun Aamukahvit #3

KiertoKasvun Aamukahveilla numero 3 keskityimme toimintamallin ympärille, jossa tavoitteena on hyödyntää sivu-, purku- ja hukkavirtoja, rikastushiekkaa sekä tuhkaa. Toimintamallin tavoitteena on rakennusten purkukustannusten pienentäminen, kierrätysmateriaalien tarjonnan ja tarpeen kohtaaminen nykyistä […]

Sivuvirrat hyötykäyttöön -yritystyöpajasta vauhtia toimintamallin kehittämiseksi

Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon -hankkeen toimesta järjestettiin 24.8.2023 Sivuvirrat hyötykäyttöön -työpaja paikallisille yrityksille. Hankkeen pilotissa rakennetaan toimintamallia sivu-, purku- ja hukkavirtojen, rikastushiekan sekä tuhkan hyödyntämiselle infrarakentamisessa sekä ennakoitavuutta ja kaupunkisuunnittelun […]

KiertoKasvun Aamukahvit #2

KiertoKasvun Aamukahveilla numero 2 teemana oli Puutuoteteollisuuden kiertotalous. Tämän kerran aamukahveilla saimme kuulla Parmaco Oy:n myyntijohtaja Jaakko Viholalta hänen ajatuksiaan kiertotalousajattelusta lainattavien puurakennusten taustalta – mistä syntyy kannattava liiketoiminta ja […]

Kevätrypsi maanparannusainekoe demonstraation mittarina

Kevätrypsi (Brassica rapa subsp. oleifera) on meillä Suomessa viljelyltään varmimmin onnistuva öljykasvi ja se onkin yksi Suomen tärkeimmistä öljykasvilajeista. Kevätrypsi kuuluu ristikukkaisiin ja kaksisirkkaisiin kasveihin, josta saadaan ruokaöljyä sekä ruokaöljyn […]

Kiertokasvu -hanke esillä Oulun kiertotalousareenalla

KIERTOTALOUSAREENA OULU: Messutapahtuma: Tullisali 24.5.2023 ja 23.5.2023 ETKOT Oulun yliopisto “​​​​​​​Tutkien ja innovoiden kierroksia kiertotalouteen” Saalastinsali, Linnanmaan kampus. Pohjoissavolainen Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon-hanke auttaa yrityksiä kohti ympäristöystävällisempää toimintaa ja vihreää […]